603 276 883

 • Rajče

©2017 by Škola výcviku psů Klára Kučerová.

 

Škola výcviku

Jak probíhá hodina už víte, teď si řekneme pár informací, které by jste měli mít na paměti

Důležité vteřiny

 • U klasického podmiňování (spojování dvou podnětů), tak u operantního podmiňování (spojení chování a jeho důsledku) dochází ke spojování do 3s.

 • Cokoliv nad 3s (ve výcviku používáme 5s) je již rozpojeno a pes si to nedokáže spojit (z tohoto důvodu nemá cenu psa trestat, pokud přijdete domů a je tam loužička).

 • Pokud psovi vysvětlujete něco nového, je třeba aby k tomuto spojení došlo do 0,5s.

 • Z tohoto důvodu se ve výcviku používá klikr, protože kdo z nás stihne psa odměnit do 0,5s a ještě, když je například od nás vzdálený?

PŘÍČINY A NÁSLEDKY

Ve výcviku chování buď posílíme nebo potlačíme.

 • Pozitivní – přidávám něco

 • Negativní – ubírám něco

 • Posílení – zvýším četnost chování

 • Trest – je potlačení chování, nejen fyzický!

Pravidla při skládání cviků

Určitě všichni mají nejprve pocit, že výcvik trvá déle a kroky jsou pomalé. Zkuste si však sečíst všechen vynaložený čas na výcvik. Zjistíte, že jste psa vycvičili za stejnou dobu nebo dokonce ještě rychleji a máte dobře odbouratelný pamlsek a pes cviku rozumí. Mnoho lidí stále ve dvou letech psa navádí za pamlskem a nabalují cviky na sebe. Ve výsledku se zatížený trénink vždycky někde sesype.

 

Jak to u mě chodí

Na běžném výcvikovém středisku se setkáte s trenérem, který s Vámi pracuje nejčastěji ve skupině psů. Na Vás i vašeho psa jsou kladené velké nároky a většinou pracujete ve dvou až třech dlouhých intervalech. Mezi kterými máte čas na pár minut vydechnout a občerstvit psa vodou či „procházkou“ na čůrání.

Skupinové výcviky mají určitě něco do sebe. I já je pořádám, pouze se řadí až po naučení základních povelů, které je pes schopen zvládat s omezenými pamlskami a vy se naučíte se všemi podněty manipulovat. Tímto způsobem, jsme schopni omezit tlak na psa a zjistit, které povely pes spíše “nechce“ vykonat z důvodu zajímavějších podnětů kolem sebe. I vy jste klidnější a nepřenášíte na psa nervozitu či nejistotu ve vedení.

Mnoho z vás za mnou chodí, když už je problém na světě. Většinou lidé mají pocit, že vše zvládají až do okamžiku, kdy se pes neodvolá, nebo má problém vůči svému okolí. Je škoda toto u mladých zvířat podceňovat.

„Cviky je potřeba zvládat v klidu alespoň na 60 (procent), abyste sebe i psa mohli zatěžovat cíleným problémem. (Např. projít kolem cizího psa, zastavení u přechodu, přivolání od zvěře apod.)“

Na to slouží klid domova a stanovený tréninkový plán. V prvních hodinách si nejprve projdeme důvod, který vás ke mně zavedl J Ať už je důvod jakýkoliv (poslušnost, nezájem psa, agrese, strach, sportovní výcvik) vždy začínáme s komunikačními prvky a jistým způsobem výcviku, než je vodění psa za čumáček. Jakýkoliv problém nás vrací na začátek obyčejných cviků a prohloubení důvěry mezi psem a majitelem. Je potřeba pejsku vysvětlit, že se nemusí chovat jako oslík nebo nevychovanec, ale že poslouchání je vlastně zábava, o kterou si může sám říct. Taky se dozvíte, jakým způsobem cviky naučit a ve psu vyvolat chuť spolupracovat. Pokud budete trpělivý a naučíte se pohyby či projev načasovat tak vám cviky netrvají moc dlouho pro to, abyste velice rychle postupovali.

„ Většinou nejobtížnější „cvik“ pro majitele pejsků je trpělivost. To znamená nechat psa pracovat jako prvního. Začátky této „řeči“ je hodně převzato z výcviku zvířat, které nemůžete ovládat silou. Například delfinária, výcvik kosatek a pro nás nejbližší výcvik koní ze země (nesedíte na koni a neovládáte jej otěžemi).“

Ono co si budeme povídat, pro člověka je vždy jednodušší na své okolí zatlačit silou, a to ať hlasem nebo fyzicky. Vydobytí silou toho co chceme je v dnešní době přednější, než přemýšlet. Je to jednodušší a člověku uvolnění stresu v podobě zadostiučinění druhému přináší uvolnění a dobrý pocit z nadvlády. Což je v některých případech smutné.

Výcvik se mnou má řešit problémy a to pokud je potřeba jdeme i „nepříjemnými cestami“ (POZOR! Rozhodně se nebavíme o bití, či vyvěšování, ostnatého obojku apod.!). Je potřeba si uvědomit, že čistá pozitivka není samospásná. Ten kdo má děti, dá jistě za pravdu, že kolikrát sedne lepanec na zadek a předejít buď úrazu dítěte, nebo rozvinutí nežádoucího povahového rysu. Například jako je závist, agrese, sebestřednost. Dítě pak ubližuje svému okolí, protože nebyl doma „upozorněn“, že se to nesmí.

V této výcvikové lekci se tedy podíváme na zoubek problému a vyjasníme si chování psa, další lekce směřují k jeho vyřešení. Domů dostanete materiály, ve kterých budete mít popsané základní metodu a chování psa (vývoj, chování, agrese, strach, výcvikové metody, vymezení odborných pojmů a v neposlední řadě pravidla pro výcvik). V materiálech jsou informace, které vám mohou být užitečné teď, či později. Není možné nachystat plán a obsáhlé informace například o agresi, když jsem pejska neviděla. Oči sice vidí to stejné, ale myšlenky to vezmou z druhého konce. Nakonec i na danou situaci budeme každý reagovat jinak.

S nabitými vědomostmi a plní emocí odcházíte domů, kde s pejskem začnete na této komunikaci pracovat, každému to trvá samozřejmě rozdílně. Podle toho se domluví i následující lekce a jde se plánovat jak problém vyřešit.

„V případě, že řešíte akutní problém či situaci, je vhodné se jim mimo „umělé situace“ vyhýbat. Je potřeba mít situaci částečně pod kontrolou, aby se pes nevystavoval zbytečnému tlaku či ignorování ze strany majitele, které psa podpoří v dané činnosti.“

Tak jako nechceme pejska vodit za nos, tak ani vy nechodíte na trénink pro to, abych vás ovládala. Nestojíte v řadě a nečekáte na pokyny „vpřed, do leva, v pravo bok, zastavit“. Ale odnášíte si vizi, jak na další úkol. Tak jak říká název Škola výcviku. Společně si cvik ukážeme, předvedeme a vy doma společně dovedete k dokonalosti. Proto, abychom na další hodině mohly nachystat další cvik a vy si opět úspěšně odnášeli vědomosti a vizi pro další cvik.

V okamžiku, kdy jste společně sehraní, zatěžujeme danou situaci změnou prostředí (louka, oplocený prostor, pes v blízkosti, přechod, chůze po chodníku). A věřte, že první hodiny jsou opět o trpělivosti a prosazení vlastní vůle. V tomto okamžiku už víme, že pejsek má cviky naučené a chápe, co po něj chceme. Pokud je nechce dělat, musíme zmapovat situaci a vyhodnotit, zda je pro něj problém moc těžký (emotivně, strachově, věkem, či dlouhodobým zlozvykem) a podle toho situaci zlehčit či omezit. To znamená nevystavovat psa dané situaci na tolik dlouho, kdy pes je už vyčerpaný (většinou se bavíme o vyčerpání stresem, protože hladiny endorfinu se můžou vyčerpat, oproti tomu HORMON štěstí, můžeme navyšovat donekonečna).

Navíc i my, jsme z takovýchto situací napjatí a vystresovaní, předpokládáme malý úspěch nebo nevěříme sobě či psu. A to je další z faktorů, které psa ovlivňují v chování aniž by jste tušili, jak strašně cítí váš stres.

Tresty. Pro psa je trest spousta věcí, my si pod trestem nejčastěji představíme ten fyzický. Ale myslíte si, že vystresovanému štěněti ve skupině cizích psů není trestem pamlsek, který se mu cpe i přes jeho odmítavý postoj? Pro aktivní psy může být trestem odmítnutí dalšího vykonávání cviků. Trest i odměna se vytvoří na míru psu a majiteli. Ať už se nám podaří odměnit ve špatné chvíli, či potrestat přestřelenou mírou, neměli bychom se omlouvat, ale pro příště situaci nepodceňovat.

„Ať už je trest jakékoliv podoby, má pes možnost se ho vyhnout. Jak? Na začátku lekce si přece vysvětlíme, jak psa naučit komunikovat a vykonávat povely, bez našeho navádění. My máme cviky prohlídnuté a víme, kde pes nechce reagovat. Tedy víme, že netrestáme ty, které pes ještě nemá naučené. Pes je aktivní ve vykonávání a v sebeuvědomění vyhodnocuje situaci. Tím pádem v případě neuposlechnutí (a vyhodnocení náročnosti situace z naší strany) je na místě vykonat adekvátní trest, který si pes spojí s neuposlechnutí povelu. V dalších opakujících se situací si je již vědom svých následků a raději zvolí druhou variantu – uposlechnutí a následnou odměnu.“

 

Soukromý výcvik

* Dlouhodobý výcvik bez Vaší iniciativy
* Výcvik ve sportovní kynologii
* Socializace štěňat a základní výcvik

 • Možnost ubytování psa na domluvenou dobu.

 • Intenzivní tréninky u Vás doma, pokud nemůžete přijet.

Hlavním cílem je dosáhnout efektivních cviků, které budou psa bavit a bude sám aktivní ve jejich vypracování. Psovod je naopak reaktivní a nechává se psem „přemluvit“ k podávání povelů. Lekce fungují jako upevňujícím krokem a v dalších dnech doma dvojice cviky vypracovává. Následně se cviky nabalují a postupují rychlým tempem.

 • Vysvětlení pojmů ve výcviku (schaping, formování, pozitivka).

 • Stanovení způsobu výcviku klientu na míru a nastavení časového harmonogramu výcviku.

 • Řešení základních problémů např.: Tahání na vodítku, skákání, štěkání, socializace, strach (nové předměty, rány, petardy).

 

Sportovní kynologie

Výcvik a příprava na zkoušky

 • Klasické podmiňování, operantní podmiňování a jejich principy.

 • Způsob odměn (jejich žebříček), řešení prostředí, rozvrh  tréninku a  stanovení povelů.

 • Vysvětlení metody shapingu, klikru, bedýnky, použití targetů a stresorů jako stimul pro vyšší výkon

 • Pachové práce a rozvoj loveckého pudu.

 • Příprava na sportovní zkoušky a závody (NZŘ, MZŘ)


Hlavním cílem je dosáhnout efektivních cviků, které budou psa bavit a bude sám aktivní ve jejich vypracování. Psovod je naopak reaktivní a nechává se psem „přemluvit“ k podávání povelů. Lekce fungují jako upevňujícím krokem a v dalších dnech doma dvojice cviky vypracovává. Následně se cviky nabalují a postupují rychlým tempem.

 

Socializace štěňat a základní výcvik

Stanovení způsobu výcviku klientu na míru

V prvních lekcích se většinou řeší daný problém a technika "učiva". Teprve když ji pes i majitel zvládá, přecházíme k zatěžování situace. Individuální výcvik se mění ve skupinové tréninky 

Nachystáme si daný cvik a rozložíme na části – více lekcí. Každou další lekci upravujeme daný cvik podle složitosti, jak jej pes zvládá vykonat. Další hodinu začínáme opakováním poslední části z předchozí lekce

 
 
61040708_1212617175560216_46443314248941
facebook_untitled.jpg

Rozvoj loveckého pudu

Příprava štěňat

1x týdně jsou u nás kurzy obran, formou hry bez tlaku a vytváření agrese v chování psa. Vše se přizpůsobuje danému zvířeti a požadavkům majitele. Pro tyto hry nepotřebujete základní poslušnost. Pracuje se na vodítku a je to hlavně hra mezi figurantem a psem.

 • Sportovní kynologie

 • Nácvik pro hlídání objektu

 • Obrany formou hry pro volný čas psa

 • Rozvoj loveckého pudu u štěňat

 
46062502_2304004966497435_81548866214648
 
V%25C5%25BEdycky%2520to%2520jde%2520kdy%25C5%25BE%2520chcete%2520_-)%2520a%2520je%2520jedno%2520koli

Problémové chování

Cílem naší spolupráce je vysvětlit klientům způsob sociálního chování psů. Nastavení mantinelů a pomoc k zajištění rovnováhy ve smečce. Nabídnout psu jiný projev signálů, které budou moci bezpečně použít.

Dominantní agrese psů vůči členům rodiny

 • Je druhým nejčastějším důvodem vyhledání pomoci.

 • Kvůli možným následkům ji považuji za závažnější „poruchu“ chování psa.

 • Je potřeba si ujasnit, že toto chování je přirozeným způsobem žití ve psí smečce. Uplatnění této agrese závisí na nastavených mantinelů v lidské smečce pro psa. Ovlivňuje ji nejen prostředí, ale i učení a genetická predispozice zvířete. Za hlavní bod je nutné považovat časovou osu, kdy majitel toto chování ignoroval nebo se mu podvoluje.


Cílem naší spolupráce je vysvětlit klientům způsob sociálního chování psů. Nastavení mantinelů a pomoc k zajištění rovnováhy ve smečce. Nabídnout psu jiný projev signálů, které budou moci bezpečně použít.

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now